Vår historik

Villa Sofias huvudbyggnad är ursprungligen Barösunds byskola vars byggnadsprojekt började i januari 1926. Skolbyggnaden blev färdig i slutet av år 1927 och togs i bruk på Runebergsdagen  den 5.2.1928. Platsens namn blev Barnabo, platsen där barnen bodde. Barn från yttre skär bodde året om på i skolans övre våning.

Husets nuvarande husbonde Pentti blev bekant med Barösunds natursköna område flera år sedan via sin seglingshobby. Ingå komun satte den gamla skolan till försäljning och den via olika skeden flyttades den över till den nuvarande ägaren året 2017. 

Huvudbyggnaden renoverades helt och man byggde en ny gårdsbyggnad, Villa Saga. Nybyggnaden är byggd med respekt för områdets kultursärdrag. I samband med moderniseringen satsade man på värme- och nerkylningsmekanik och i energiförbrukningen har man satsat på jord- och solenergi. Det förnyade Villa Sofia öppnade dörrarna på den tidigare Barnabo byskolan år 2018.

I bägge byggnaderna finns nu trivsamma husrum. I huvudbyggnaden finns också Cafe Sofia med dess stämningsfulla Sal som passar för olika fester, möten och kursaktiviteter.

Bastubad har blivit en viktig del av Villa Sofias tjänster. I nybygget finns en elbastu med jacuzzi. Rökbastun Louhi gläder vännerna för den traditionella rökbastun i närheten av simbryggan.

Villa Sofia är numera en levande del av Barösunds lilla skärgårdsby var man bland annat hittar en butik och gästbrygga. I granskapet av Villa Sofia på två kilometers avstånd finns gästhamnen Elgsjölandet som är känd för friluftsliv och sitt naturskyddsområde. Området är populärt som båt- och utfärdsmål var man hittar ett av Finlands största naturliga ekskog på naturskyddsområdet. 

Läs mer om Ingås historik och gamla fotografier, tidningsurklipp och berättelser från gångna tider här.